VOX FM w miejsce Eski Rock

Jak podaje Press.pl Radio Eska Rock zamierza zamienić się częstotliwościami z VOX FM.

ESKA ROCK ma nadawać swój program tylko w Warszawie, natomiast Radio VOX FM ma docierać do 18. miast gdzie do tej pory nadawała Eska Rock. Po zamianie częstotliwości jedynie w Warszawie słuchać będzie można dziś ponadregionalnej Eski Rock, której postawiono zadanie osiągnięcia rentowności. – Charakter programu i muzyka Eski Rock pozostają bez zmian.
Eska Rock – Zwolnienie z WF
Radio Vox FM nadawało już w Białymstoku od 1 czerwca 2006 na częstotliwości 103,3 FM. zastępując Radio Plus – obecnie Radio I
Od 29 marca 1998 roku na fali 88,6 MHz nadawało Radio WAWA a od 2 czerwca 2008 roku – Radio ESKA ROCK.